Styrelsen

Föreningen Sveriges Lekterapeuter

Styrelseledamöter 2021

Ordförande

Pia Andersson

Lekterapin

Visby lasarett

621 84 Visby

0498-26 80 40

pia.andersson03@gotland.se

Kassör

Ulrika Alfraeus

Lekterapin

Barn- och ungdomskliniken

USÖ

701 85 Örebro

019-602 11 52

ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare

Annelie Dimeus

Lekterapin

Barn och Ungdomskliniken

Sundsvalls Sjukhus

851 86 Sundsvall

076-112 82 14

annelie.dimeus@rvn.se

Vice sekreterare och regionombudsansvarig

Petter Olausson

Lekterapin

Barn och ungdomskliniken

Centrallasarettet Växjö

35188 Växjö

0470-58 84 49

petter.olausson@kronoberg.se

Ledamot och utbildningsansvariga

Anton Elofsson

Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se


Johan Öberg

Karlskrona

johan.oberg@regionblekinge.se

Ansvarig för it och hemsida

Anton Elofsson

Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se

Valberedning och revisorer

valberedningen

Ulrika Gustafsson

Kalmar

ulrika.gustafsson@regionkalmar.se


Lotta Ahnland

lotta.ahnland@regionstockholm.se


Anna Sving

anna.sving.sjoblom@regiongavleborg.seRevisorer

Stefan Boberg

Pensionerad lekterapeut

Skövde


Lena Sterner

Revisor/suppleant

Skövde.