Styrelsen

Föreningen Sveriges Lekterapeuter

Styrelseledamöter 2018

Ordförande

Pia Andersson

Lekterapin

Visby lasarett

621 84 Visby

0498-26 80 40

pia.andersson03@gotland.se

Kassör

Ulrika Alfraeus

Lekterapin

Barn- och ungdomskliniken

USÖ

701 85 Örebro

019-602 11 52

ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare

Ulrika Haverinen

Lekterapin K57

Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

141 86 Stockholm

08- 585 815 67

ulrika.haverinen@sll.se

Vice sekreterare och regionombudsansvarig

Gunilla Olsson

Norrköping

gunilla.m.olsson@regionostergotland.se

Ledamot och utbildningsansvariga

Annette Fredin Karlsson

Karlskrona

annette.fredin-karlsson@regionblekinge.se


Ulla Leijonmarck

Örnsköldsvik

ulla.leijonmarck@rvn.se

Ansvarig för hemsidan i samarbete med styrelsen

Anton Elofsson

Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se