Styrelsen

Föreningen Sveriges Lekterapeuter

Styrelseledamöter 2021

Ordförande

Pia Andersson

Lekterapin

Visby lasarett

621 84 Visby

0498-26 80 40

pia.andersson03@gotland.se

Kassör

Ulrika Alfraeus

Lekterapin

Barn- och ungdomskliniken

USÖ

701 85 Örebro

019-602 11 52

ulrika.alfraeus@regionorebrolan.se

Sekreterare

Annelie Dimeus

Lekterapin

Barn och Ungdomskliniken

Sundsvalls Sjukhus

851 86 Sundsvall

076-112 82 14

annelie.dimeus@rvn.se

Vice sekreterare och regionombudsansvarig

Ulla Leijonmarck

Örnsköldsvik

ulla.leijonmarck@rvn.se

Ledamot och utbildningsansvariga

Anton Elofsson

Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se


Ulla Leijonmarck

Örnsköldsvik

ulla.leijonmarck@rvn.se

Ansvarig för it och hemsida

Anton Elofsson

Kalmar

anton.elofsson@regionkalmar.se

Valberedning och revisorer

valberedningen

Lena Kjellsson Sammankallande

Växjö

lena.kjellsson@kronoberg.se


Petter Olausson

Växjö

petter.olausson@kronoberg.se


Ulrika Gustafsson

Kalmar

ulrika.gustafsson@regionkalmar.se

Revisorer

Stefan Boberg

Pensionerad lekterapeut

Skövde


Lena Andersson

Revisor/suppleant

Skövde.