Länkar

1177 - Sjukvårdsinformation. Sidan är uppbyggd efter olika län. Informationen är ibland olika p g a det, guldkorn finns lite här och var.


Akademiska Barnsjukhuset - En sida från Akademiska i Uppsala med mycket information om olika undersökningar.


Barnkonventionen


Bildstöd - Här kan du göra egna bildstöd


Södersjukhuset Barn och ungdom - Här kan du få förberedelse inför procedurer och undersökningar som görs på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.


Dunder - En sida från Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus med information och bilder om sjukhuset och hur olika besök går till

Hälso- och sjukvårdslagen


Patientlagen


Skollagen


NOBAB - NOBAB Sverige är en självständig ideell förening som arbetar för barns och ungas rättigheter och behov inom hälso- och sjukvård.


Ringla: Förberedelse bildblock - En film om förberedelsebildblock på Sachsska i Stockholm


Läroplaner